കേരളത്തിലെ വികസന മാതൃക ദുരന്തസമാനം: ജിഗ്‌നേഷ് മേവാനി

Published on: 5:41pm Mon 31 Jul 2017

A- A A+

പുതുവൈപ്പ് സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യവുമായി ദളിത് സമര നേതാവ് ജിഗ്‌നേഷ് മേവാനി

പുതുവൈപ്പ് സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യവുമായി ദളിത് സമര നേതാവ്  ജിഗ്‌നേഷ് മേവാനിയെത്തി. കേരളത്തിലെ വികസന മാതൃക ദുരന്തസമാനമെന്നും, ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജിഗ്‌നേഷ് മേവാനി

കേരള മാട്രിമോണിയിലൂടെ ഏറ്റവും പൊരുത്തമുള്ളയാളെ കണ്ടെത്തൂ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!