മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ പെയിന്റുങ്ങുകളിലെ നിഗൂഢ രഹസ്യം കണ്ടെത്തി; എല്ലാ ചിത്രത്തിലും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്

Published on: 3:06pm Fri 16 Mar 2018

A- A A+

അദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്

വാഷിങ്ടണ്‍: ഒടുവില്‍ മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ പെയിന്റുങ്ങുകളിലെ നിഗൂഢ രഹസ്യം കണ്ടെത്തി. വിഖ്യാത ഇറ്റലിയന്‍ ചിത്രകാരന്‍ മൈക്കലാഞ്ചനോ വരച്ച പ്രസിദ്ധ ചിത്രത്തില്‍ അദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഛായാചിത്രം തന്നെ..!! അദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ഉറ്റസുഹൃത്തായ വിറ്റോറിയ കൊളോനയുടെ ചിത്രത്തിനുള്ളിലാണ് അദേഹത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദേഹം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് ഛായാചിത്രവും വരച്ചുചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

അദേഹത്തിന്റെ പല ചിത്രങ്ങളിലും മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അദേഹത്തിശന്റ കാലത്ത് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒപ്പിടുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാവാം ഇത്തരത്തില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഛായാചിത്രം വരച്ചുചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം.