ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് തോറ്റത്തിന് ദുബായ് ആർടിഎയെ കളിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ യുവാവിന് 87 ലക്ഷം പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയും

Published on: 2:47pm Fri 09 Feb 2018

A- A A+

പിഴ മാത്രം ഒടുക്കിയാൽ പോര മൂന്നു മാസം ജയിൽ ശിക്ഷയും ഇയാൾ അനുഭവിക്കണം

ദുബായ്:  ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് തോറ്റത്തിന് ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ)യെ കളിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ യുവാവിന് 87 ലക്ഷം പിഴ ചുമത്തി. പിഴ മാത്രം ഒടുക്കിയാൽ പോര മൂന്നു മാസം ജയിൽ ശിക്ഷയും ഇയാൾ അനുഭവിക്കണം. 

ഇമെയിൽ വഴി ആർടിഎ മോശമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് 25 വയസുള്ള ഇന്ത്യൻ യുവാവിന് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിന് എത്തുന്ന പാവങ്ങളെ മനഃപൂർവം തോൽപ്പിച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്’– ഇതാണ് യുവാവ് പ്രചരിപ്പിച്ച സന്ദേശം.

ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിൽ തോറ്റതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ആണ് ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് യുവാവ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർക്കാർ വകുപ്പിനെ കളിയാക്കിയതിനും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിനുമാണ് ശിക്ഷയെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

നിലവിലുള്ള വിധിക്കെതിരെ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം

കേരള മാട്രിമോണിയിലൂടെ ഏറ്റവും പൊരുത്തമുള്ളയാളെ കണ്ടെത്തൂ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!