തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പ്രവീണ്‍.പി.ഗോപിനാഥ്

Published on: 5:47pm Sat 30 Sep 2017

തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പ്രവീണ്‍.പി.ഗോപിനാഥ്

A- A A+

ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പ്രവീണ്‍ മനസ്സ് തുറക്കുന്ന പരിപാടി ഒക്ടോബര്‍ 3 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 7: 30ന്‌

ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ ' Being Moon on 31st  Crossload' ന്റെ എഴുത്തുകാരനായ പ്രവീണ്‍.പി.ഗോപിനാഥ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കുന്നു. 

ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പ്രവീണ്‍ മനസ്സ് തുറക്കുന്ന പരിപാടി ഒക്ടോബര്‍ 3 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 7: 30ന്‌